YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở gà trống, cặp NST giới tính có kí hiệu là:

  • A. XX
  • B. XY
  • C. XO
  • D. YO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở gà, giới dị giao tử XY là gà mái, còn gà trống là giới đồng giao tử XX.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA