• Câu hỏi:

  Ở gà trống, cặp NST giới tính có kí hiệu là:

  • A. XX
  • B. XY
  • C. XO
  • D. YO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở gà, giới dị giao tử XY là gà mái, còn gà trống là giới đồng giao tử XX.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC