AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan (2n = 14). Hãy cho biết số NST ở kì sau của nguyên phân là:

  • A. 7
  • B. 14
  • C. 28
  • D. 56

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở kì sau của quá trình nguyên phân chưa có sự phân chia tế bào nên lúc này tế bào chứa số lượng NST ở trạng thái đơn gấp đôi số lượng NST của tế bào lưỡng bội .

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>