AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu NST đơn ở kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?

  • A. 16 và 8
  • B. 8 và 4
  • C. 32 và 16
  • D. 0 và 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở kì đầu của giảm phân I và giảm phân II NST đều ở trạng thái kép.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>