YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một loài có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Theo thứ tự sẽ có bao nhiêu NST đơn ở kì đầu giảm phân I và kì đầu giảm phân II của một tế bào ở loài này?

  • A. 16 và 8
  • B. 8 và 4
  • C. 32 và 16
  • D. 0 và 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở kì đầu của giảm phân I và giảm phân II NST đều ở trạng thái kép.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON