AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Màu lông gà do 1 gen quy định. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với gà lông đen thì cho ra kết quả về KH ở thế hệ sau như thế nào?

  • A. 1 lông đen: 1 lông xanh da trời
  • B. 1 lông xanh da trời: 1 lông trắng
  • C.

   1 lông đen: 1 lông trắng

  • D. Toàn lông đen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Tính trạng của F1 là dạng trung gian của bố mẹ vì vậy tính trạng lông trắng trội không hoàn toàn với lông đen. F1 có kiểu gen dị hợp, lai với lông đen thuần chủng sẽ cho ra đời con phân li 1 lông xanh da trời : 1 lông đen.

  Sơ đồ lai: P: AA x aa → F1: Aa.

  F1 (Aa) x aa → 1 Aa : 1aa.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>