YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  X, Y là hai phi kim. Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16. Hợp chất XYn có đặc điểm : X chiếm 15,0486% về khối lượng. Tổng số proton là 100, tổng số nơtron là 106. Hãy xác định công thức hợp chất XYn ?

  • A. CO2
  • B. PCl5
  • C. Mg3N2
  • D. P2O5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong nguyên tử X và Y có số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện lần lượt là 14 và 16

  → 2ZX - NX = 14 (1) và 2ZY - NY = 16

  Tổng số proton là 100 → ZX + nZY = 100

  Tổng số nơtron là 106 → NX +n NY = 106

  → 2ZX- 14 + n. [2ZY - 16] = 106 → 2. [ZX + nZY] -14 - 16n = 106

  → 2. 100-14 - 16n = 106 → n = 5

  Có X chiếm 15,0486% về khối lượng → \(\frac{{{M_x}}}{{{M_{X{Y_5}}}}}\) x 100% = 15, 0468

  → \(\frac{{{Z_X} + {N_Y}}}{{100 + 106}}\)× 100% = 15, 0468 → ZX + NY = 31 (2)

  Giải hệ (1) và (2) → ZX = 15 và NX = 16 → X là P

  Vậy công thức của hợp chất là PCl5. Đáp án B. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON