YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân nguyên tử được xem có dạng hình cầu. Giữa bán kính hạt nhân (r) và số khối của nguyên tử (A) có mối liên hệ như sau:

  r = 1,5.10-13.A1/3 (cm)

  Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử A (tấn/cm3) là

  • A. 116.106
  • B. 116.105
  • C. 116.104
  • D. 116.103

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Coi hạt nhân nguyên tử có dạng hình cầu, thì giữa thể tích hạt nhân và bán kính hạt nhân có mối liên hệ như sau: V=43πr3V=43πr3 (1)

  Thay r = 1,5.10-13.A1/3 cm vào (1) ta có : V=4/3π(1,5.10−13.A1/3) 3

  Trong nguyên tử, khối lượng của electron rất nhỏ nên khối lượng nguyên tử chủ yếu tập trung ở hạt nhân.

  Do đó khối lượng (gam) của 1 mol nguyên tử (M) có giá trị xấp xỉ bằng số khối (A).

  Khối lượng của 1 nguyên tử xấp xỉ bằng khối lượng của hạt nhân bằng: 

  \(\frac{M}{{6,{{023.10}^{23}}}} = \frac{A}{{6,{{023.10}^{23}}}}\)

  Khối lượng riêng của hạt nhân

  \(d = \frac{m}{V} = \frac{{\frac{A}{{6,{{02.10}^{23}}}}}}{V}\)

  \( = \frac{{\frac{A}{{6,{{02.10}^{23}}}}}}{{\frac{4}{3}\pi .{{(1,{{5.10}^{ - 13}}.{A^{1/3}})}^3}}}\)

  = 1,175.1014 gam/cm= 1,175.10tấn/cm3

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18787

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA