• Câu hỏi:

  Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 58 và có số khối nhỏ hơn 40. Nguyên tố R là

  • A. Clo (Z= 17)
  • B. Neon (z= 18)
  • C. Kali (Z= 19)
  • D. Lưu huỳnh (Z= 16)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có 2p + n = 58

  Luôn có p ≤ n ≤ 1,5p → 3p ≤ 2p + n ≤ 3,5 p → \(\frac{{58}}{{3,5}}\)≤ p ≤ \(\frac{{58}}{3}\) 

  → 16,5 ≤ p ≤ 19,3 mà p là số nguyên → p = 17, p= 18, p = 19

  Nếu p = 17 → n = 24 . Có A= p + n= 41 > 40 → Loại

  Nếu p = 18 → n = 22 . Có A= p + n= 40 → loại

  Nếu p = 19 → n= 20 . Có A= p + n = 39 < 40 thỏa mãn. Đáp án C. 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC