AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Số khối của nguyên tử là:

  • A. 8.
  • B. 10.
  • C. 11.
  • D. 9.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử X có số hiệu nguyên tử là Z.
  Ta có: 2Z + N = 13.
  \(1 \le \frac{N}{Z} \le 1,5 \to \left\{ \begin{array}{l}
  3Z \le 13\\
  3,5 \ge 13
  \end{array} \right. \to 3,714 \le Z \le 4,333\)
  → Z = 4 → Số khối A = 13 - 4 = 9 → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>