AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất M được cấu tạo từ anion Y2- và cation X+. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố tạo thành. Tổng số proton trong X+ là 11, còn tổng số electron trong Y2- là 50. Công thức phân tử của hợp chất M là:

  • A. (NH4)2CrO4
  • B. (NH4)2S2O3
  • C. (NH4)2HPO3
  • D. (NH4)2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo 4 đáp án X+ là NH4+

  ion Y2- có tổng số e là 50 và do 2 nguyên tố tạo thành.

  Đáp án A: tổng số e: 24+8.4+2=58 → loại

  Đáp án B: tổng số e: 16.2+8.3+2=58 → Loại

  Đáp án C: loại do có 3 chất tạo thành

  Đáp án D: tổng số e: 16+8.4+2=50 → thỏa mãn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>