YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong anion X3− có tổng số hạt là 111, số electron bằng 48% số khối. Nhận xét nào dưới đây về X là đúng ?

  • A. Số khối của X là 75.
  • B. Số electron của X là 36.
  • C. Số hạt mang điện của X là 72.
  • D. Số hạt mang điện của X là 42.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử Z, N lần lượt là số hiệu nguyên tử và số nơtron của nguyên tử X3-.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2Z + n = 111\\
  Z = 0,48(Z + n)
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  Z = 36\\
  n = 39
  \end{array} \right.\)

  Số electron của X = 36 - 3 = 33 hạt.

  Số hạt mang điện của X là 33 x 2 = 66 hạt.

  Số khối của X là A = Z + N = 36 + 39 = 75 → Chọn A.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18824

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA