AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong ion X2+ lần lượt là

  • A. 36 và 27.
  • B. 36 và 29.
  • C. 29 và 36.
  • D. 27 và 36.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {X^{2 + }}\left\{ \begin{array}{l}
  2{p_X} - 2 + {n_X} = 92\\
  2{p_X} - 2 - {n_X} = 20
  \end{array} \right.\\
   \to {p_X} = 29;{n_X} = 36\\
   \to {X^{2 + }}\left\{ \begin{array}{l}
  n = 36\\
  e = 27
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>