AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối lượng riêng của đồng kim loại là 8,98 g/cm3. Gỉa thiết rằng trong tinh thể đồng các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử đồng tính theo lí thuyết là:

  • A. 0,135 nm
  • B. 0,100 nm
  • C. 0,080 nm
  • D. 0,128 nm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử trong 1 mol Cu.

  Thể tích thực của Cu là: \(V = \frac{{63,54}}{{8,98}}.0,74 = 5,236c{m^3}\)

  Thể tích 1 nguyên tử Cu là: \({V_{Cu}} = \frac{{5,236}}{{6,{{023.10}^{23}}}} = 8,{69.10^{ - 24}}\)

  Bán kính \({V_{Cu}} = \frac{{4.\pi .{R^3}}}{3} \Rightarrow R = 1,{28.10^{ - 8}}cm = 0,128mm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>