YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hợp chất vô cơ X có công thức phân tử AB2. Tổng số các hạt trong phân tử X là 66, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số khối của B nhiều hơn A là 4. Số hạt trong B nhiều hơn số hạt trong A là 6 hạt. Công thức phân tử của X là:

  • A. ON2.
  • B. NO2.
  • C. OF2.
  • D. CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng số các hạt trong phân tử X là 66 → 2ZA + NA + 2. ( 2ZB + NB ) = 66 (1)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt → 2ZA+ 2. 2ZB - NA- 2. NB = 22 (2)

  Giải hệ (1), (2) → 2ZA+ 2. 2ZB= 44, NA+ 2. NB = 22

  Số hạt trong B nhiều hơn số hạt trong A là 6 hạt → 2ZB + NB - ( 2ZA + NA) = 6 (3)

  Số khối của B nhiều hơn trong A là 4 hạt → [ZB + NB]- [ZA + NA] = 4 (4)

  Lấy (3) - (4) → ZB - ZA = 2

  Ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  2{Z_A} + 4{Z_B} = 44\\
   - {Z_A} + {Z_B} = 2
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_A} = 6\\
  {Z_B} = 8
  \end{array} \right.\)

  A là C và B là O

  Vậy công thức của X là CO2. Đáp án D. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18822

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON