YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử kẽm (Zn) có nguyên tử khối bằng 65u. Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân, với bán kính gần đúng r = 2.10-15m. Khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm là:

  • A. 3,22.109 tấn/cm3
  • B. 3,22.108 tấn/cm3
  • C. 3,22.107 tấn/cm3
  • D. 3,22.106 tấn/cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  d = \frac{m}{V} = \frac{M}{{6,{{023.10}^{23}}.\frac{4}{3}\pi {R^3}}}\\
   = \frac{{65}}{{6,{{023.10}^{23}}.\frac{4}{3}\pi {{({{2.10}^{ - 13}})}^3}}} = 3,{22.10^{15}}(g/c{m^3})
  \end{array}\)

  hay 3,22.109 tấn/cm3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18789

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON