AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử X có tổng số hạt p, n, e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X là

  • A. \({}_8^{16}X\)
  • B. \({}_9^{19}X\)
  • C. \({}_9^{10}X\)
  • D. \({}_9^{18}X\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử X có số hiệu nguyên tử là Z.
  Ta có: 2Z + N = 28.
  \(1 \le \frac{N}{Z} \le 1,5 \to \left\{ \begin{array}{l}
  3Z \le 28\\
  3,5 \ge 28
  \end{array} \right. \to 8 \le Z \le 9,33\)
  • TH1: Z = 8 → A = Z + N = 20 → Kí hiệu nguyên tử của X là 208X.
  • TH2: Z = 9 → A = Z + N = 19 → Kí hiệu nguyên tử của X là 199X → Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>