YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một kim loại M kết tinh theo mạng lập phương tâm khối có cạnh hình lập phương là 5,32 Angstrom, độ đặc khít 68%, khối lượng riêng của M ở trạng thái tinh thể là 0,86 g/cm3. M là

  • A. K.
  • B. Li.
  • C. Na.
  • D. Rb.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì M cấu tạo lập phương tâm khối nên trong 1 ô cơ sở có 2 đơn vị nguyên tử nằm vừa đủ trên đường chéo chính

  Độ dài của cạnh lập phương là a → độ dài của đường chéo chính là  \(\sqrt 3 a = 4r \to r = \sqrt 3 \frac{{5,{{32.10}^{ - 8}}}}{4}\)

  Giả sử 1 mol nguyên tử M.

  Thể tích của 1 nguyên tử M là \({V_M} = \frac{{M.0,68}}{{0,86.6,{{023.10}^{23}}}}\)

  \(\begin{array}{l}
   \to \frac{4}{3}\pi {R^3} = \frac{{M.0,68}}{{0,86.6,{{023.10}^{23}}}}\\
   \to \frac{4}{3}\pi {\left( {\sqrt 3 \frac{{5,{{32.10}^{ - 8}}}}{4}} \right)^3} = \frac{{M.0,68}}{{0,86.6,{{023.10}^{23}}}}\\
   \to M = 39
  \end{array}\)

  Vậy M là K. Đáp án A. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON