AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X và Y là các nguyên tố nhóm A, đều tạo hợp chất với hiđro có dạng RH (R là kí hiệu của nguyên tố X hoặc Y). Gọi A và B lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị cao nhất của X và Y. Trong B, Y chiếm 35,323% khối lượng. Trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch A 16,8% cần 150 mL dung dịch B 1M. Xác định các nguyên tố X.

  • A. Cl
  • B. Na
  • C. K.
  • D. Br.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hợp chất với hiđro có dạng RH nên Y có thể thuộc nhóm IA hoặc VIIA.

  Trường hợp 1 : Nếu Y thuộc nhóm IA thì B có dạng YOH

  Ta có: \(\frac{Y}{{17}} = \frac{{35,323}}{{64,677}}\) → Y= 9,284 ( loại do không có nghiệm thích hợp)

  Trường hợp 2: Y thuộc nhóm VIIA thì B có dạng HYO4

  Ta có: \(\frac{Y}{{16.4 + 1}} = \frac{{35,323}}{{64,677}}\)→ Y = 35,5 (Cl)

  → nA = nHClO4 = 0,15 mol

  HClO4 là một axit nên A là một bazo dạng XOH: HClO4 + XOH → XClO4 + H2O

  Luôn có nA = nXOH= 0,15 mol → MXOH =\(\frac{{50.0,168}}{{0,15}}\) = 56 ( KOH) → X là K.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>