AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 16, hiệu điện tích hạt nhân X và Y là 1+. Tổng số electron trong ion X3Y là 32. X, Y, Z lần lượt là

  • A. O, S, H.
  • B. O, N, H.
  • C. O, Se, H.
  • D. O, P, H.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số proton của X là ZX → số proton của Y là ZY = ZX -1

  Tổng số electron trong ion X3Y- là 32 → 3. ZX + (ZX - 1) + 1 = 32 → ZX= 8 ( O ), ZY = 7 ( N)

  Ba nguyên tử X, Y, Z có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng 16 → ZZ = 16- 8 - 7 = 1 → Z là H

  X, Y, Z lần lươt là O, N, H. Đáp án B. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>