YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một hợp chất ion tạo ra từ ion M2+ và ion X3−. Trong phân tử M3X2 có tổng số các hạt là 150, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 50. Số khối của M2+ lớn hơn số khối của X3− là 10. Tổng số hạt trong M2+ nhiều hơn trong X3− là 10. Công thức phân tử của M3X2

  • A. Ca3N2.
  • B. Mg3P2.
  • C. Ca3P2.
  • D. Mg3N2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng số các hạt trong phân tử là 150 → 2.(2ZX + NX) + 3. ( 2ZM + NM ) = 150 (1)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 50 hạt → 2.2ZX+ 3. 2ZM - 2.NX- 2. NX = 50 (2)

  Giải hệ (1), (2) → 4ZX+ 6ZM= 100, 2NX+ 3. NM = 50

  Số khối của M2+ lớn hơn số khối của X3- là 10. → [ZM + NM] - ( ZX + NX ) = 10 (3)

  Tổng số hạt trong M2+ nhiều hơn trong X3- là 10 → [2ZM + NM -2]- [2ZX + NX +3] = 10 (4)

  Lấy (4) - (3) → ZM - ZX = 5

  Ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  4{Z_X} + 6{Z_M} = 100\\
   - {Z_M} + {Z_M} = 5
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_X} = 7\\
  {Z_M} = 12
  \end{array} \right.\) → X là N và M là Mg

  Vậy công thức của M2X3 là Mg3N2. Đáp án D. 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18827

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA