AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức là M2O là 140, trong phân tử X thì tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Kí hiệu phân tử của X (cho: \({}_8^{16}O\) ) là

  • A. Li2O
  • B. Na2O
  • C. K2O
  • D. Cu2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Luôn có nO = pO = 8

  Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong X là 140 → 2. (2pM + nM) + 2pO + nO = 140 → (2pM + nM) = 58

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 → (2.2pM +2.nO )- (2nM + nO) = 44

  → 4pM - 2nM = 36

  Giải hệ → pM= 19, nM = 20 → M là K

  Vậy công thức của X là K2O. Đáp án C. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>