AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất A có công thức MX2 trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số notron nhiều hơn số hạt proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X, số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58 hạt. Công thức của MX2

  • A. FeS2
  • B. FeCl2
  • C. CuCl2
  • D. SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng số proton trong MX2 là 58 hạt → ZM + 2.ZX = 58

  Trong hạt nhân M có số notron nhiều hơn số hạt proton là 4 hạt → -ZM + NM = 4

  Trong hạt nhân X, số notron bằng số proton → ZX = NX

  MA =ZM + NM + 2.ZX + 2.NX = (ZM + 2.ZX ) + NM + 2NX= 58 + NM + 58 - ZM = 116 + NM- ZM

  M chiếm 46,67% về khối lượng → ZM + NM = \(\frac{7}{{15}} \). (116 + NM- ZM ) → 22ZM + 8NM = 812

  Ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
   - {Z_M} + {n_M} = 4\\
  22{Z_M} + 8{n_M} = 812
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_M} = 26\\
  {Z_N} = 30
  \end{array} \right.\) M là Fe

  → ZX = \(\frac{{58 - 26}}{2}\)= 16 → X là S

  Công thức của A là FeS2. Đáp án A. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>