AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một hợp chất ion tạo ra từ ion M+ và ion X2−. Trong phân tử M2X có tổng số các hạt là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2− là 23. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong X2− là 31. Tìm điện tích hạt nhân, số khối của M và X. viết công thức phân tử của hợp chất.

  • A. K2O.
  • B. Na2O.
  • C. Na2S.
  • D. Li2S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng số các hạt trong phân tử là 140 → 2ZX + NX + 2.( 2ZM + NM ) = 140 (1)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt → 2ZX+ 2. 2ZM - NX- 2. NM = 44 (2)

  Giải hệ (1), (2) → 4ZM+ 2ZX= 92, 2NM+ NX = 48

  Số khối của M+ lớn hơn số khối của X2- là 23.→ ZM + NM - ( ZX + NX) = 23 (3)

  Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong X2- là 31 → [2.ZM + NM -1]- [2ZX + NX+2] = 31 (4)

  Lấy (4) - (3) → ZM - ZX = 11

  Ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  4{Z_M} + 2{Z_X} = 92\\
  {Z_M} - {Z_X} = 11
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_M} = 19\\
  {Z_X} = 8
  \end{array} \right.\) M là K và X là O

  Vậy công thức là K2O. Đáp án A. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>