AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hợp chất   MX2 . Trong phân tử  MX2 , tổng số hạt cơbản là 140 và số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số khối của X lớn hơn sốkhối của M là 11. Tổng số hạt cơ bản trong X nhiều hơn trong M là 16 hạt. Xác định công thức MX2 ?

  • A. NO2
  • B. MgCl2
  • C. CuCl2
  • D. SO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tổng số các hạt trong phân tử là 140 → 2ZM + NM + 2. ( 2ZX + NX ) = 140 (1)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt → 2ZM+ 2. 2ZX - NM- 2. NX = 44 (2)

  Giải hệ (1), (2) → 2ZM+ 2. 2ZX= 92, NM+ 2. NX = 48

  Tổng số hạt cơ bản trong X nhiều hơn trong M là 16 hạt→ 2ZX + NX - ( 2ZM + NM) = 16 (3)

  Số khối của X lớn hơn số khối của M là 11 → [ZX + NX]- [ZM + NM] = 11 (4)

  Lấy (3) - (4) → ZX - ZM = 5

  Ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  2{Z_M} + 4{Z_X} = 92\\
   - {Z_M} + {Z_X} = 5
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_M} = 12\\
  {Z_X} = 17
  \end{array} \right.\) M là Mg và X là Cl

  Vậy công thức của MX2 là MgCl2. Đáp án B. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>