AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tử MX3 có tổng số hạt bằng 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt. Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt. Xác định công thức của MX3

  • A. AlCl3
  • B. FeCl3
  • C. AlBr3
  • D. FeBr3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tổng số các hạt trong phân tử MX3 là 196 → 2ZM + NX + 3. ( 2ZX + NX ) = 196 (1)

  Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60 hạt → 2ZM+ 3. 2ZX - NM- 3. NX = 60 (2)

  Giải hệ (1), (2) → 2ZM+ 3. 2ZX= 128, NM+ 3. NX = 68

  Số hạt mang điện trong nguyên tử M ít hơn số hạt mang điện trong X là 8 hạt → 2ZX - 2ZM = 8

  Ta có hệ \(\left\{ \begin{array}{l}
  2{Z_M} + 6{Z_X} = 128\\
   - 2{Z_M} + 2{Z_M} = 8
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {Z_M} = 13\\
  {Z_X} = 17
  \end{array} \right.\) M là Al và X là Cl
  Vậy công thức của MX3 là AlCl3. Đáp án A. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>