YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sắt có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện, với độ đặc khít là 74%, có giá trị bán kính nguyên tử bằng 1,26 angstrom và NA = 6,023.1023 thì khối lượng riêng của sắt bằng

  • A. 8,25 gam/cm3.
  • B. 3,44 gam/cm3
  • C. 7,67 gam/cm3
  • D. 5,73 gam/cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(d = \frac{m}{V} = \frac{{55,85.0,75}}{{3,{{023.10}^{23}}.\frac{4}{3}\pi {R^3}}} = 8,29\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18791

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA