YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở 20oC khối lượng riêng của Fe là 7,85 g/cm3. Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu và khối lượng nguyên tử Fe là 55,85 đvC thì bán kính gần đúng của một nguyên tử Fe ở nhiệt độ này là:

  • A. 1,089 Ao
  • B. 0,53 Ao
  • C. 1,28 Ao
  • D. 1,37 Ao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử trong 1 mol Fe.

  Thể tích thực của Fe là: \(V = \frac{m}{{7,85}}.0,75 = 5,336c{m^3} = 5,{336.10^{ - 6}}{m^3}\)

  Thể tích 1 nguyên tử Fe là:  \({V_{Fe}} = \frac{{5,{{336.10}^{ - 6}}}}{{6,{{023.10}^{23}}}} = 8,{85.10^{ - 24}}\)

  Bán kính: \({V_{Fe}} = \frac{{4.\pi .{R^3}}}{3} \Rightarrow R = 1,{28.10^{ - 10}}\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18777

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA