AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất ion MX2 được tạo bởi ion M2+ và X. Biết tổng các hạt cơ bản (p, n, e) trong MX2 là 180. Trong hạt nhân nguyên tử của M và X thì số hạt notron đều lớn hơn số hạt proton là 2 hạt. Số khối của M2+ lớn hơn số khối của X là 20. Nguyên tử X là

  • A. Lưu huỳnh (S).
  • B. Clo (Cl).
  • C. Cacbon (C).
  • D. Brom (Br).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  gọi số proton của M và X tương ứng là x, y thì có NM = x + 2; NX = y + 2.

  Từ giả thiết có: ∑hạt MX2 = (3x + 2) + 2.(3y + 2) = 180 (1);

  lại chú ý rằng hiệu số số khối (p + n) nên đừng nhầm.!

  Có hiệu số = 20 = (2x + 2) – (2y + 2) (2). Giải (1) và (2) được x = 26 và y = 16.

  Vậy M là Fe và X là S. đáp án đúng cần chọn là A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>