AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổng số proton, notron, electron trong nguyên tử của hai nguyên tố X và M lần lươt là 52 và 82. M và X tạo hơp chất MXa, trong phân tử của hơp chất đó tổng số pronton của các nguyên tử là 77. Xác định công thức của MXa. Biết trong X có tỉ lệ notron: proton≤1,22.

  • A. FeCl3
  • B. AlCl3
  • C. FeBr3
  • D. AlBr3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kí hiệu số p, n, e trong nguyên tố X là Z, N, E

  Theo đầu bài ta có: Z + N + E = 52 → 2Z + N = 52

  Với những nguyên tố bền (trừ hidro) : Z ≤ N ≤ 1,52 Z → 3Z ≤ 2Z+ N ≤ 1,52Z + 2Z

  → 3Z ≤ 52 ≤ 3,52Z → 14,77 ≤ Z ≤ 17,33

  Với Z = 15 → N = 22 ; tỉ lệ N : Z = 22 : 15 = 1,47>1,22 (loại)

  Với Z = 16 → N = 20 ; tỉ lệ N : Z = 20 : 16 = 1,25> 1,22 (loai)

  Với Z = 17 → N = 18 ; tỉ lệ N : Z = 18 : 17 = 1,06. X là clo

  Kí hiệu số p, n, e của M là Z’, N’, E’

  Theo đầu bài ta có :2Z’ + N’ = 82 → 3Z' < 82 < 3,52Z'

  Ta có Z’ = 77 – 17a →  \(\frac{{82}}{{3,52}}\) ≤ 77-17a ≤ \(\frac{{82}}{3}\) → 2,92 ≤ a ≤ 3,16 mà a nguyên → a= 3

  → Z' = 77-17.3 = 26 → M là Fe.

  Công thức thức của hợp chất là FeCl3. Đáp án A. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>