YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có hợp chất X2Y3. Tổng số hạt của hợp chất là 296 trong đố số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 88. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 20. Số proton của Y, số electron của X, số khối của Y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Công thức của X2Y3 là:

  • A. Cr2S3
  • B. Al2O3
  • C. Fe2O3
  • D. Cr2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi các hạt của X và Y lần lượt là \({p_X} = {e_X};{n_X};{p_Y} = {e_Y};{n_Y}\)

  Theo đề bài ta có hệ: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2(2{p_X} + {n_X}) + 3(2{p_Y} + {n_Y}) = 296\\
  2(2{p_X} - {n_X}) + 3(2{p_Y} - {n_Y}) = 88\\
  {p_X} + {n_X} - ({p_Y} + {n_Y}) = 20\\
  {p_X} - {p_Y} = {p_Y} + {n_Y} - {p_X}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {p_X} = 16\\
  {n_X} = 16\\
  {p_Y} = 24\\
  {n_Y} = 28
  \end{array} \right.\)

  Vậy, X là Cr và Y là S.
  Công thức cần tìm là: Cr2O3

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18813

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA