AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biết khối lượng nguyên tử của Mg là 24,305 và khối lượng riêng của magie kim loại là 1,74 g/cm3. Giả thiết các nguyên tử Mg là hình cầu nội tiếp trong các hình lập phương. Bán kính gần đúng của nguyên tử Mg là (đơn vị nm):

  • A. 0,15
  • B. 0,166
  • C. 0,142
  • D. 0,25

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử có 1 mol nguyên tử Mg thì chứa 6,02. 1023 nguyên tử Mg

  Thể tích của 1 mol nguyên tử Mg là V= \(\frac{{24,305}}{{1,74}}\)

  Ta có Vnguyên tử = \(\frac{V}{{6,{{02.10}^{23}}}}\)

  Gọi cạnh của hình lập phương là a cm. Vì các nguyên tử Mg là hình cầu nội tiếp trong các hình lập phương nên bán kính của nguyên tử Mg là r= 0,5a

  Ta có thể tích của hình lập phương là a3 = (2r)3=   \(\frac{V}{{6,{{02.10}^{23}}}}\) 

  → 8r3 = \(\frac{{24,305}}{{1,74.6,{{02.10}^{23}}}}\)→ r = 1,42. 10-8 cm = 0,142 nm. Đáp án C. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>