AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất M2X có tổng số các hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p, n, e) trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt. Số khối của M và X lần lượt là

  • A. 21 và 31.
  • B.  23 và 32.
  • C. 23 và 34.
  • D. 40 và 33.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  2.(2{P_M} + {P_X}) + (2{N_M} + {N_X}) = 116\\
  2.(2{P_M} + {P_X}) - (2{N_M} + {N_X}) = 36\\
  ({P_X} + {N_X}) - ({P_M} + {N_M}) = 9\\
  (2{P_X} + {N_X} + 2) - (2{P_M} + {N_M} - 1) = 17
  \end{array} \right.\)

  \( \to \left\{ \begin{array}{l}
  2{P_M} + {P_X} = 38\\
  2{N_M} + {N_X} = 40\\
  {P_X} - {P_M} = 5\\
  {N_X} - {N_M} = 4
  \end{array} \right.\)

  \( \to \left\{ \begin{array}{l}
  {P_M} = 11\\
  {P_X} = 6\\
  {N_M} = 12\\
  {N_X} = 16
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  {P_M} + {N_M} = 23\\
  {P_X} + {N_X} = 32
  \end{array} \right.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>