AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tinh thể, nguyên tử crom chiếm 68% về thể tích. Khối lượng riêng của kim loại crom là 7,19 g/cm3. Bán kính nguyên tử tương đối của nguyên tử Cr là (biết khối lượng mol của Cr = 52)

  • A. 1,17. 10-8 cm.
  • B. 1,25.10-8 cm.
  • C. 1,12. 10-8 cm.
  • D. 1,54. 10-8 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét trong 1 mol Cr.

  Thể tích của tinh thể \(V = \frac{{52}}{{7,19}} = 7,2322c{m^3}\)

  Thể tích thực của 1 mol Cr \({V_{thuc}} = 7,2322.0,68 = 4,918c{m^3}\)

  Thể tích của 1 nguyên tử \(\frac{{4,918}}{{6,{{023.10}^{23}}}} = 8,{165.10^{ - 24}}\)

  Bán kính nguyên tử \(V = \frac{{4.\pi .{R^3}}}{3} \Rightarrow R = 1,{25.10^{ - 8}}cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>