YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Vẽ tia \(OB'\) là tia đối của tia OA. Tính số đo góc \(BOB'\)

  • A. \(\angle BOB' = {115^0}\) 
  • B. \(\angle BOB' = {120^0}\) 
  • C. \(\angle BOB' = {125^0}\) 
  • D. \(\angle BOB' = {135^0}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì tia OB’ là tia đối của tia OA nên góc AOB là góc bẹt

  Suy ra, tia OB nằm giữa tia OA và tia OB’

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \angle AOB + \angle BOB' = \angle AOB'\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{55^0}\,\, + \,\angle BOB' = {180^0}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\angle BOB' = {125^0}\end{array}\)

  Vậy \(\angle BOB' = {125^0}\)

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON