YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vẽ tia \(OB'\) là tia đối của tia OA. Tính số đo góc \(BOB'\)

  • A. \(\angle BOB' = {115^0}\) 
  • B. \(\angle BOB' = {120^0}\) 
  • C. \(\angle BOB' = {125^0}\) 
  • D. \(\angle BOB' = {135^0}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì tia OB’ là tia đối của tia OA nên góc AOB là góc bẹt

  Suy ra, tia OB nằm giữa tia OA và tia OB’

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \angle AOB + \angle BOB' = \angle AOB'\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{55^0}\,\, + \,\angle BOB' = {180^0}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\angle BOB' = {125^0}\end{array}\)

  Vậy \(\angle BOB' = {125^0}\)

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 367784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON