YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\frac{{{3^4}.2 - {3^6}}}{{{3^4}.17 + {{4.3}^4}}}\)  

  • A. \(\frac{1}{3}\)  
  • B. \(\frac{{ - 1}}{3}\)   
  • C. \(\frac{2}{3}\)  
  • D. \(\frac{{ - 2}}{3}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\frac{{{3^4}.2 - {3^6}}}{{{3^4}.17 + {{4.3}^4}}} = \frac{{{3^4}\left( {2 - {3^2}} \right)}}{{{3^4}\left( {17 + 4} \right)}} = \frac{{2 - {3^2}}}{{17 + 4}} = \frac{{ - 7}}{{21}} =  - \frac{1}{3}.\)

  Chọn B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367815

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF