YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\,B = 2018.17 - 7.2018\)  

  • A. \(B=201080\) 
  • B. \(B=2018\) 
  • C. \(B=20180\) 
  • D. \(B=201800\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}\,B = 2018.17 - 7.2018\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2018\left( {17 - 7} \right)\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2018.10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 20180\end{array}\)

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON