YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\,C =  - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\)\ 

  • A. \(C=\frac{{ 1}}{6}\) 
  • B. \(C=\frac{{ - 1}}{6}\) 
  • C. \(C=\frac{{ - 11}}{6}\) 
  • D. \(C=\frac{{ 11}}{6}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\,C =  - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{{ - 3}}{6} + \frac{2}{6} = \frac{{ - 1}}{6}\)    

  Chọn B   

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON