YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phép thử nghiệm gieo con xúc xắc 6 mặt. Sự kiện nào trong các sự kiện sau có thể xảy ra: 

  • A. “Số chấm nhỏ hơn 5” 
  • B. “Số chấm lớn hơn 6” 
  • C. “Số chấm bằng 0” 
  • D. “Số chấm bằng 7” 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

  Khi đó số chấm nhỏ hơn 5 có thể xảy ra. Đáp án A đúng.

  Số chấm tối đa là 6 nên B sai.

  Không có số chấm bằng 0 trong các kết quả có thể xảy ra nên C sai.

  Không có số chấm bằng 7 trong các kết quả có thể xảy ra nên D sai.

  Đáp án cần chọn là: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 367854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON