YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phép thử nghiệm gieo con xúc xắc 6 mặt. Sự kiện nào trong các sự kiện sau có thể xảy ra: 

  • A. “Số chấm nhỏ hơn 5” 
  • B. “Số chấm lớn hơn 6” 
  • C. “Số chấm bằng 0” 
  • D. “Số chấm bằng 7” 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm.

  Khi đó số chấm nhỏ hơn 5 có thể xảy ra. Đáp án A đúng.

  Số chấm tối đa là 6 nên B sai.

  Không có số chấm bằng 0 trong các kết quả có thể xảy ra nên C sai.

  Không có số chấm bằng 7 trong các kết quả có thể xảy ra nên D sai.

  Đáp án cần chọn là: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON