YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị của x, biết: \(2\left( {x - 3} \right) =  - 12\) 

  • A. \(x =  5\) 
  • B. \(x =  3\) 
  • C. \(x =  - 3\) 
  • D. \(x =  - 5\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}\,\,2\left( {x - 3} \right) =  - 12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 3 =  - 12:2\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x - 3\, =  - 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 6 + 3\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\, - 3\,\,\,\,\end{array}\)

   Vậy: \(x =  - 3\)

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367764

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON