YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ cột kép sau:

  Số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở hình trên là

  • A. Tổ 3 là 10, tổ 4 là 14 
  • B. Tổ 3 là 12, tổ 4 là 16 
  • C. Tổ 3 là 12, tổ 4 là 15 
  • D. Tổ 3 là 15, tổ 4 là 12 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số cá tổ 3: 12

  Số cá tổ 4: 15

  Đáp án cần chọn là: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON