YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\,A =  - 4 + 19 - 18\)     

  • A. \(A=-3\) 
  • B. \(A=3\) 
  • C. \(A=13\) 
  • D. \(A=-13\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}\,A =  - 4 + 19 - 18\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 15 - 18\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, =  - 3\end{array}\)

  Chọn A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367755

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON