YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng bán một tấm vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán \(\frac{1}{6}\) tấm vải và \(5m;\) ngày thứ hai bán \(20\% \) số vải còn lại và \(10m;\) ngày thứ ba tiếp tục bán 25% số vải còn lại và \(9m\); ngày thứ tư bán \(\frac{1}{3}\) số vải còn lại, cuối cùng còn \(13m.\) Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?

  • A. \(78m\) 
  • B. \(88m\) 
  • C. \(98m\) 
  • D. \(108m\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mét vải của ngày thứ tư khi chưa bán là: \(13:\left( {1 - \frac{1}{3}} \right) = \frac{{39}}{2}\left( m \right)\)

  Số mét vải của ngày thứ ba khi chưa bán là: \(\left( {\frac{{39}}{2} + 9} \right):\left( {1 - 25\% } \right) = 38\left( m \right)\)

  Số mét vải của ngày thứ hai khi chưa bán là: \(\left( {38 + 10} \right):\left( {1 - 20\% } \right) = 60\left( m \right)\)

  Số mét vải của ngày đầu tiên khi chưa bán là: \(\left( {60 + 5} \right):\left( {1 - \frac{1}{6}} \right) = 78\left( m \right)\)

  Vậy lúc đầu tấm vải dài số mét là: \(78m\).

  Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF