YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(A = 3\frac{2}{4} + \left( {2\frac{1}{3} - 3\frac{2}{4}} \right)\) 

  • A. \( A=-2\frac{1}{3}\) 
  • B. \(A= 2\frac{1}{3}\) 
  • C. \( A=3\frac{1}{3}\) 
  • D. \(A= 5\frac{1}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}A = 3\frac{2}{4} + \left( {2\frac{1}{3} - 3\frac{2}{4}} \right)\\ = \left( {3\frac{2}{4} - 3\frac{2}{4}} \right) + 2\frac{1}{3}\\ = 2\frac{1}{3}\end{array}\)

  Chọn B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367729

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON