YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \(\,x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\)    

  • A. \(x=1\) 
  • B. \(x=0\) 
  • C. \(x=2\) 
  • D. \(x=4\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}\,x - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 2\end{array}\)

  Chọn C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367725

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON