YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x để giá trị phân số \(\frac{{x - 12}}{4}\) và phân số \(\frac{1}{2}\) bằng nhau. 

  • A. \(x = 14\) 
  • B. \(x = 13\) 
  • C. \(x = 12\) 
  • D. \(x = 11\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}\,\,\frac{{x - 12}}{4} = \frac{1}{2}\\\left( {x - 12} \right).2 = 4.1\\\,\,2x - 24\,\,\,\,\, = 4\\\,\,2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 4 + 24\\\,\,\,2x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,28\\\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 14\end{array}\)

  Vậy \(x = 14\)

  Chọn A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367772

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF