YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Viết số nghịch đảo của các số sau: \(\frac{{ - 3}}{5};\,\,11\) 

  • A. \(\frac{{ - 5}}{3}\) và \(\frac{1}{{11}}\) 
  • B. \(\frac{{  5}}{3}\) và \(\frac{-1}{{11}}\) 
  • C. \(\frac{{ 3}}{5}\) và \(\frac{1}{{11}}\) 
  • D. \(\frac{{ 3}}{5}\) và \(\frac{-1}{{11}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Số nghịch đảo của \(\frac{{ - 3}}{5}\) là \(\frac{{ - 5}}{3}\)

  - Số nghịch đảo của \(11\) là \(\frac{1}{{11}}\)

  Chọn A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON