YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Viết số nghịch đảo của các số sau: \(\frac{{ - 3}}{5};\,\,11\) 

  • A. \(\frac{{ - 5}}{3}\) và \(\frac{1}{{11}}\) 
  • B. \(\frac{{  5}}{3}\) và \(\frac{-1}{{11}}\) 
  • C. \(\frac{{ 3}}{5}\) và \(\frac{1}{{11}}\) 
  • D. \(\frac{{ 3}}{5}\) và \(\frac{-1}{{11}}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Số nghịch đảo của \(\frac{{ - 3}}{5}\) là \(\frac{{ - 5}}{3}\)

  - Số nghịch đảo của \(11\) là \(\frac{1}{{11}}\)

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 367718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON