YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \(\frac{{ - 3}}{8} + \frac{{12}}{{25}} + \frac{5}{{ - 8}} + \frac{2}{{ - 5}} + \frac{{13}}{{25}} + 1\) 

  • A. \(\frac{3}{5}\) 
  • B. \(\frac{2}{5}\)  
  • C. \(\frac{{ - 3}}{5}\) 
  • D. \(\frac{{ - 2}}{5}\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{{ - 3}}{8} + \frac{{12}}{{25}} + \frac{5}{{ - 8}} + \frac{2}{{ - 5}} + \frac{{13}}{{25}} + 1 = \left( {\frac{{ - 3}}{8} + \frac{{ - 5}}{8}} \right) + \left( {\frac{{12}}{{25}} + \frac{{13}}{{25}}} \right) + 1 - \frac{2}{5} =  - 1 + 1 + 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}\)

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367810

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON