YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị nguyên của x thỏa mãn điều kiện \(1 < \frac{x}{3} < 2\) 

  • A. \(x = -4;\,x = -5\) 
  • B. \(x = 4;\,x = 5\) 
  • C. \(x = -4;\,x = 5\) 
  • D. \(x = 4;\,x = -5\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Do \(1 < \frac{x}{3} < 2 \Rightarrow \frac{3}{3} < \frac{x}{3} < \frac{6}{3}\) nên \(3 < x < 6\)

  Vì \(x\) là số nguyên nên \(x = 4;\,x = 5\)

  Vậy có hai giá trị tìm được là \(x = 4;\,x = 5\)

  Chọn B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON