YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: \(\frac{{ - 3}}{2};\,\frac{3}{2};\,0;\,\frac{{ - 2}}{{ - 7}};\,\frac{5}{{ - 2}}\)  

  • A. \(\frac{-5}{{ - 2}} < \frac{{ - 3}}{2} < 0 < \frac{{ - 2}}{{ - 7}} < \frac{3}{2}\) 
  • B. \(\frac{-2}{{ - 7}} < \frac{{ - 3}}{2} < 0 < \frac{{ - 5}}{{ 3}} < \frac{3}{2}\) 
  • C. \(\frac{3}{{ - 2}} < \frac{{ - 5}}{2} < 0 < \frac{{ - 2}}{{ - 7}} < \frac{3}{2}\) 
  • D. \(\frac{5}{{ - 2}} < \frac{{ - 3}}{2} < 0 < \frac{{ - 2}}{{ - 7}} < \frac{3}{2}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sắp xếp đúng các số nhỏ hơn 0 là : \(\frac{5}{{ - 2}} < \frac{{ - 3}}{2} < 0\) hoặc \(0 < \frac{{ - 2}}{{ - 7}} < \frac{3}{2}\)

  Sắp xếp đúng dãy số : \(\frac{5}{{ - 2}} < \frac{{ - 3}}{2} < 0 < \frac{{ - 2}}{{ - 7}} < \frac{3}{2}\)

  Chọn D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON