YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm x, biết: \(x - \frac{2}{3} = \frac{{ - 5}}{{12}}\)  

  • A. \(x = \frac{1}{4}\)  
  • B. \(x = \frac{1}{2}\) 
  • C. \(x = \frac{2}{3}\)    
  • D. \(x = \frac{3}{4}\)  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}x - \frac{2}{3} = \frac{{ - 5}}{{12}}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{ - 5}}{{12}} + \frac{2}{3}\\ \Leftrightarrow x = \frac{{ - 5 + 2.4}}{{12}}\\ \Leftrightarrow x = \frac{3}{{12}} = \frac{1}{4}.\end{array}\)

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 367820

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON