YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 9 bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các kết quả có thể xảy ra là: (1 xanh + 1 vàng) ; (2 vàng).

  Vậy có 2 kết quả có thể xảy ra.

  Đáp án cần chọn là: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 367851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF